Özel Anestezi Uzmanı

VARİS, VENÖZ YETMEZLİK, EMBOLİ VE ANESTEZİ

Anestezi ve varis ameliyat tipine, süresine ve de venöz yetmezliğin derecesine bağlı olarak önem arzeder. Anestezistinize varisleriniz konusunda, ayaklarda şişlik, renk değişikliği, ağrı gibi yakınmalarınızla ilgili bilgi vermeniz yerinde olacaktır. Ameliyat çeşidine göre ayaklarda olan venöz yetmezlik (ven kapaklarında yukarıya doğru gitmesi gereken kanın, kapaktaki yetmezlik nedeniyle aşağıya doğru  kaçması) daha da belirgin hale gelebilir. Bu yüzdendir ki anestezistiniz gerekli gördüğü takdirde size bacaklarınızdaki venlerde olan yetmezlik derecesini görmek ve ameliyat öncesi belki de bu yetmezliğin tedavisini öncelikle planlamak için sizi branş doktorlarına yönlendirecektir (girişimsel radyolog, damar cerrahı vb.). Bu dönemde size önerilen pıhtı önleyici çorapları da ameliyat sürecinde sonuçların daha sağlıklı olması için öneriler dahilinde sıklıkla kullanılır. Tabiki  gerekli tanı tedavi işlemleri sonrası gerekli ameliyat sürecinize gelindiğinde ameliyat sırasında ve sonrasında bacaklarınızdaki kan dolaşımının devamı için anestezistiniz aralıklı basınçlı botlar ile siz uyurken, anestezinin yaratacağı kan dolaşımınızın bacaklarınızda akışkanlığını arttırmak için bacaklarınıza uygulayacaktır. Ayrıca bu aletin uygulanması rutinde istenen bir yöntemdir.Yani varisiniz olmasa bile bu ameliyat için anestezi alacak her hastada optimaldir. Sonrasında odanıza geçtiğinizde,  doktorunuz engel görmediği takdirde, yatak içi ayak egzersizleri ile, ağızdan su içmeye başlayınca bol sıvı ve ilk ayağa kalkma izni verildikten sonra bol yürüyüş diğer önemli önerilerdir. Ayrıca ameliyat öncesi edineceğiniz varis çorabı ya da Bunların hepsi olası bir pıhtı oluşumu ve onun istenmedik bir şekilde yerinden kopup emboli adı altında önemli organlarımıza zarar vermesini önlemek içindir. Doktorunuz gerekli görürse bunun için bir süre kan pıhtılaşmasını önleyici iğneler de reçete edebilir.