Özel Anestezi Uzmanı

AĞRI KESİCİLER, NSAİ, PARASETAMOL, GÜÇLÜ OPİOİD TÜREVİ İLAÇLAR, LOKAL ANESTEZİKLER ve PCA

Ağrı herkesin herhangi bir yaralanma, hastalık veya ameliyat sonrası çekindiğimiz başlıca meseledir. Ağrı algısı kişiden kişiye farklılık gösterdiği gibi, cinsiyet, akut ağrı şiddeti ve maruziyet süresi, ameliyat yeri ve tipi ile de çok ilişkilidir. Ameliyattan önce anestezistiniz sizinle irtibata geçtiğinde, kullandığınız ilaçlar ve sizde olan hastalıklar ile ameliyatınıza göre bölgesel lokal anestezikler ile serum ile verilen ağrı kesicileri ve zamanlamalarını ayarlar. Bunun için ağrının oluşmadan başlanması ve düzenli bir şekilde vücudumuzda varlığını muhafaza etmek mümkündür. Ameliyat öncesi başlayan bu ağrı önleme planı, ağrının en yüksek düzeyde olması beklenen dönem olan ameliyat sonrası da devam eder. Bunun için serum yolu daha etkilidir ve çoklu ağrı kesicilerin düşük yollu ve farklı yöntemlerle uygulanması sizin bu konudaki güvenlik ve konforunuzu da arttırır. Ayrıca hastanın kullanımına ağrı kesmede süreklilik sağlanması ve de ağrı dalgalanmaları yaşanmaması için de bir ağrı makinası verilir

Buna hasta kontrollü ağrı kesme makinası (PCA) denir.Ağrımızın düzeyi için hastalara verilen bir ölçekleme sistemi vardır. Bu sayede aynı dili konuşmak mümkün olur ve de ağrının derecesi anlaşılır hale gelir. Örneğin 1 ila 10 arası olan bu ölçekte 4 ve üzeri ağrılar ağrı kesici ihtiyacı olduğu zaman verilen numerik rakamlardır. Dördün altı ise evde ağrımız olduğunda ağrı kesici almayı tercih etmediğimiz müphem ağrı düzeyidir.9-10 en şiddetli ağrı seviyesidir. Ağrınızın ameliyat sonrası dönemde dördün altında olması doktorunuz tarafından sağlanmalıdır ki buna bağlı ileride istenmeyen ağrı ve ağrıya bağlı yan etkiler görülmesin. Örneğin tansiyon, nabız artışı ve de  ağrının kronikleşmesi ile de karakterinin değişerek yanıcı ve huzursuz edici bir hal alması gibi. Ameliyat sırasında yapılan bir diğer ağrı kesici engel yoksa ise parasetamoldür. Genelde ameliyat sonrası da ağrı kesici olarak reçete edilir. Ameliyat sonrası tercih edilen yangı giderici ve aynı zamanda ağrı kesici ateş düşürücü olarak nonsteroid antienflamatuarlar olarak sınıflandırılan ilaçlar da mevcuttur. Bu ilaçları preoperatif dönemde ve ameliyat sırasında çok tercih etmemekle birlikte reçete olarak verildiğinde doktorunuzun önerisi ile kullanabilirsiniz. Tabi ki akciğer, kalp, mide ve dolaşım bozukluğu gibi rahatsızlıklarınız varsa bu ilac türlerinin kullanımı ile  ilgili anestezi doktorunuz sizi ve cerrahınızı bilgilendirecektir.

Elbetteki taburcu olduktan sonra size verilen ve uygun görülen şekilde yine ağrı kesicilerini düzenli almanız ve dördün altındaki numerik değerlerde tutmanız beklenir.